Aldığım Eğitimler

  • CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)- İstanbul Üniversiyesi / Dr. Tamer Ergin

 PASS Bilişsel Müdahale Programı- İstanbul Üniversiyesi / Dr. Tamer Ergin

Motivasyonel Görüşme Eğitimi- Moodist Hastanesi- Prof. Dr. Kültegin Ögel

Terapötik Kartlar Eğitimi – Marmara Üniversitesi- Doç. Dr. Durmuş Ümmet

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Eğitimi- Nevin Dölek

Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi (10 Hafta)- Tanı Psikoterapi- Dr. Nüket İşiten

Çocuk Psikopatolojisi Eğitimi: 30 saat — Ahenk Çocuk / Mehmet Teber

  • Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi: 30 saat — Ahenk Çocuk / Mehmet Teber
  • Çocuk Psikolojisi Eğitimi: 30 saat — Ahenk Çocuk / Mehmet Teber​

Oyun Terapisi Giriş Düzey Eğitimi: 30 saat — Ahenk Çocuk / Mehmet Teber​

  • Deneyimsel Oyun Terapisi: 15 saat — Psikoloji İstanbul / Nilüfer Devecigil
  • Çocuk Değerlendirme Testleri Paket Eğitimi:

-Denver-II Gelişim Tarama Envanteri

– Frostig Görsel Algı Testi

– Metropolitan Okul Olgunluk Testi

– Goodenogh Harris Bir İnsan Çiz Testi

– Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Shopping Basket